Naravno bogastvo krajinskega parka


Na  125  hektarjih med Halozami,  Ptujskim  jezerom  ter  Ptujskim  in Dravskim poljem  se  razteza  obmoèje,  ki  je  zaradi  biološke  raznolikosti  od  leta  1979 zavarovano  kot  krajinski  park.  Ime  Šturmovci  ali  Šturmovec,  kot  parku  pravijo domačini, izvira iz nekdanjega nemškega imena Sturmau (der Sturm - vihar, die Aue -  loka) in priča o živahnem spreminjanju toka reke skozi čas.

Večji del parka leži na dravskem otoku, ki je največji slovenski otok. Tu so pred nastankom Ptujskega jezera domačini pasli živino, kosili krmo in sekali les. Današnji Šturmovci so tako kompleksen življenjski prostor, ki harmonično združuje značilnosti naravne in kulturne krajine. Tu so se ohranile številne rastlinske in živalske vrste, ki brez rečne dinamike ne bi mogle preživeti. Enega zadnjih poplavnih območij ob Dravi, ki jih v preteklosti niso povsem uničili vodarski posegi in melioracije, zaznamuje izjemna paleta različnih življenjskih okolij. Na  in  ob  prodiščih,  plitvinah, mrtvih  rokavih,  studenčnicah,  košenih  in  nekošenih poplavnih gozdovih,  travnikih  in grmovnih  sukcesijah, peščenih  stenah  in  nanosih, mlakah, tolmunih in suhih privzdignjenih prodnatih prevolih so našteli kar 237 vrst ptic, 493  vrst  rastlin  in 36  vrst  kačjih pastirjev, med  katerimi  so  številne  redke  in ogrožene.

Šturmovci v svetu slovijo predvsem zaradi ptic. Na eni najboljših ornitoloških točk v  državi  lahko  med  drugim  vidite  galebe,  èčgre,  pobrežnike,  gosi,  race,  čaplje, ponirke, kormorane, slapnike, črne liske in rečne galebe. Tu živijo tudi vodomci, mali martinci,  mali  deževniki,  obrežne  lastovke,  dirijski  detli,  smrdokavre  in  rjavi srakoperji.  Park  je  skupaj  z  reko  Dravo med Mariborom  in  Zavrčem  uvrščen  v seznam evropskih ornitološko pomembnih območij. Spisek gnezdilcev obsega 96 vrst, žal pa 9 najzanimivejših vrst ptic na območju Šturmovca in Ptujskega polja ne gnezdi veè. Ker reka v nasprotju z umetnim jezerom nikoli  ne  zamrzne,  se  mnoge  ptice,  ki  prezimujejo  na  tem  območju,  iz  jezera umaknejo v staro strugo Drave. To so predvsem mali šagarji, čopaste črnice, sivke,
mlakarice ...

Zaradi številnih studenčnic, mlak in mrtvih rokavov v Šturmovcih srečamo pravo bogastvo vodnih, obvodnih  ter moèvirskih  rastlin  in  rastlinskih zdužb. Prave vodne rastline  so dristavci, ki  jih v Šturmovcih  srečamo več vrst. Med njimi  je  tudi  lasasti dristavec, ki je uvrščen v Rdečo knjigo redkih in ogroženih vrst Slovenije. Zanimiva je tudi  vodopivka,  ki  je  podobna  lasastemu  dristavcu  in  cveti  v  zalistjih  pod  vodo. Čudovite  cvetoče mlake  ustvarjajo  vodne  zlatice,  opazni  prebivalci  parka  so  tudi ježki in druge obvodne rastline. Ob drobnih rastlinah pa so zanimivi tudi različni grmi in drevesa, ki tvorijo Šturmovske gozdiče.

Znamenitost Šturmovcev so tudi krči, območje nekdanjega poplavnega gozda, ki bi  ga  lahko  opisali  kot  travnik  z  drevesi,  kjer  zaradi  ugodne  podlage med  drugim uspevajo tudi divje orhideje. Posebnost Šturmovcev je orhideja »Ophrys sphegodes« oziroma osjeliko mačje uho. Krči so najlepši maja. V razkošni vegetaciji poplavnega pasu starega rokava Drave najdemo tudi vijoličasto rdeče cvetove krvenke. Značilni pritepenki dravske loke pa sta ob zlati rozgi tudi rudbekija z rumenimi in nedotika z vijoličasto-rumenimi cvetovi. Najgloblje predele loke, ki jo je ustvarila rečna dinamika, naseljujejo bele vrbe, ki so lahko poplavljene večji del leta. Z dvigovanjem loke pa se spreminja tudi rastje. Vrbe  izginejo,  nadomestijo  pa  jih  hrast,  jesen,  brest,  topol  in  druga  drevesa,  ki  so lahko poplavljene krajši čas.

Po  krajinskem  parku  Šturmovci  je  speljana  naravoslovna  pot  s  številnimi opazovalnimi  točkami.  Jez  in  nasipi  so  primerni  predvsem  za  opazovanje  ptic. Mižavina pa  tudi  za  opazovanje  kačjih  pastirjev.  Nagošenjski  Šturmovec, gramoznica in peskokopi gnezdišč. Veliki tal je ambient, podoben angleškemu parku. Stari rokav, srednji tal in stara Dravinja z meandriranjem reke sestavljajo dravinjsko podkev. Spodnji Šturmovci so zanimivi zaradi gnezdišč v starih duplih, Struga pa je edino potočno gnezdišče rac v Sloveniji.


Delite z ostalimi...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone