Na področju občine Markovci danes delujejo naslednja društva:

Turistično društvo občine Markovci
Markovci 33, SI-2281 Markovci


Kulturno društvo Markovci
Markovci 32b, SI-2281 Markovci


Etnografsko društvo »Korant«
Markovci 20a, SI-2281 Markovci


Društvo upokojencev Markovci
Markovci 42, SI-2281 Markovci


Kulturno društvo Bukovci
Bukovci 109, SI-2281 Markovci


Folklorno društvo Markovci
Bukovci 146a, SI-2281 Markovci


Čebelarsko društvo Markovci
Bukovci 99c, SI-2281 Markovci


Konjeniški klub Nova vas pri Markovcih
Nova vas pri Markovcih 42a, SI-2281 Markovci


Društvo mladih občine Markovci
Nova vas pri Markovcih 55, SI-2281 Markovci


Prosvetno društvo Prvenci Strelci
Prvenci 12, SI-2281 Markovci


Društvo godba na pihala občine Markovci
Stojnci 25a, SI-2281 Markovci


Društvo podeželskih žena občine Markovci
Stojnci 28, SI-2281 Markovci


Kulturno umetniško društvo Markovki zvon
Zabovci 44, SI-2281 Markovci


Športno društvo Markovci
Markovci 32, SI-2281 Markovci


Športno ribiško društvo Markovci
Markovci 77, SI-2281 Markovci


Športno društvo Borovci
Borovci 56/a, SI-2281 Markovci


Avto moto društvo
Borovci 5, SI-2281 Markovci


Zmajarski klub lastovka
Nova vas pri Markovcih 14, SI-2281 Markovci


Športno društvo Prvenci
Prvenci 18, SI-2281 Markovci


Karate DO klub Markovci
Sobetinci 30a, SI-2281 Markovci


Športno društvo Stojnci
Stojnci 139, SI-2281 Markovci


Športno društvo Strelci
Strelci 1, SI-2281 Markovci


Športno rekreacijsko društvo Zabovci
Zabovci 70, SI-2281 Markovci


Društvo za varstvo in vzgojo ptic
Zabovci 101b, SI-2281 Markovci


Športno društvo Bukovci
Muretinci 1/a, SI-2272 Gorišnica


Prostovoljno gasilsko društvo Markovci
Markovci 70, SI-2281 Markovci


Prostovoljno gasilsko društvo Borovci
Borovci 60, SI-2281 Markovci


Prostovoljno gasilsko društvo Bukovci
Bukovci 115, SI-2281 Markovci


Prostovoljno gasilsko društvo Nova vas
Nova vas pri Markovcih 47a, SI-2281 Markovci


Prostovoljno gasilsko društvo Prvenci Strelci
Prvenci 5d, SI-2281 Markovci


Prostovoljno gasilsko društvo Sobetinci
Sobetinci 45b, SI-2281 Markovci


Prostovoljno gasilsko društvo Stojnci
Stojnci 141, SI-2281 Markovci


Prostovoljno gasilsko društvo Zabovci
Zabovci 24a, SI-2281 Markovci


Delite z ostalimi...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone